Andmekaitsetingimused

Käesolev andmekaitsetingimuste dokument järgib andmekaitse üldregulatsiooni (GDPR – General Data Protection Regulation) ja käsitleb isikuandmete töötlemist juhul, kui veebilehe külastaja kasutab veebilehte www.laenukompass.ee (edaspidi: Laenukompass). Isikuandmete edastamine Laenukompassile on vajalik selleks, et külastaja saaks kasutada meie veebilehe funktsionaalsust täies mahus. Isikuandmete all mõistetakse informatsiooni, mis käib tuvastatud või tuvastatava isiku kohta (edaspidi: Külastaja).

Isikuandmete töötlemise alla kuuluvad järgmised võtted: kogumine, säilitamine, muutmine, taastamine, kasutamine, avaldamine, edastamine, aga ka kustutamine või hävitamine. Isikuandmeid töödeldakse ainult Külastaja nõusolekul, va. olukord, kui konkreetsete andmete töötlemise õigus või kohustus on tagatud seadusandlusega.

1. MIKS LAENUKOMPASS ISIKUANDMEID TÖÖTLEB?

Laenukompass töötleb Külastaja isikuandmeid kasutajakogemuse parandamise, turunduslikul või Külastajaga kontakti võtmise eesmärgil.

2. MILLISEID ANDMEID LAENUKOMPASS KOGUB?

Laenukompass töötleb kolme eri tüüpi andmeid: isikuandmeid, mitteisikulisi andmeid ning veebiküpsiseid.

2.1 ISIKUANDMED

Laenukompass töötleb järgmisi Külastaja isikuandmeid:

1. Ees- ja perekonnanimi 
2. E-posti aadress

Ja seda ainult juhul, kui isik on need avaldanud Laenukompassile kontakt- või uudiskirjaga liitumisvormi täitmisel; blogipostituste kommenteerimisel ning on sh isiklikult nõustunud meie andmekaitsetingimustega.

2.2 MITTEISIKULISED ANDMED

Laenukompassi veebilehte võib külastada igaüks ilma isikuandmeid sisestamata. Sellisel juhul on info, mida Laenukompassiga jagatakse, seotud ainult Külastaja külastuse sessiooniga. Sellist infot nimetatakse mitteisikuliseks infoks ja töödeldakse tingimusel kui Lugeja annab isiklikult nõusoleku küpsiste kasutamise teavitusele veebilehele saabudes!

Mitteisikulisi andmeid kogume Google Analytics veebistatistika programmi abil. Sellist teavet kasutatakse ainult veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks.
Mitteisikulised andmed on külastuse pikkus, kuupäev ja kellaaeg, regioon, linn, vaatamised, sisenemise lehekülg, väljumise lehekülg, viimane liikluseallikas, sisenemised reklaamilt, otsingusüsteem, reklaamisüsteem jms.

2.3 KÜPSISED

Tagamaks Laenukompassi veebilehe kvaliteetsuse ning funktsionaalsuse, kasutame oma kodulehel veebiküpsiseid. See on vajalik selleks, et teha veebileht Külastajale atraktiivsemaks ja käepärasemaks (näiteks kui tihti kasutaja külastab veebilehte ja milliseid lehekülgi, millist veebilehitsejat ning tarkvara kasutab jms.)

Küpsised on tekstifailid, mis jäävad Külastaja arvutisse. Küpsised ei ole kahjulikud, ei sisalda pahavara ega pole seotud konkreetse isiku või IP-aadressiga. Enamik küpsiseid kustuvad automaatselt pärast seda, kui Külastaja on oma veebilehitseja sulgenud.

Kõik tuntumad veebilehitsejaid (Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer ja Safari ) võtavad veebiküpsised vastu vaikimisi. Iga Külastaja saab oma turvalisuse seadeid ise muuta ning veebiküpsiste vastuvõtu tõkestada või täielikult keelata.

Laenukompass kasutab oma veebilehel Google Analytcsi ja Külastaja veebilehitseja küpsised. Iga Külastaja annab küpsiste kasutamisele vaikimisi nõusoleku kui alustab veebilehe kasutamist!

3. KÜPSISTE BLOKEERIMINE VEEBILEHITSEJAS

Juhendid enamkasutavate veebisirvijate seadistamiseks:

1. Internet Explorer
2. Crome
3. Firefox 
4. Opera
5. Safari

Hoiatus! Kui te keelate veebiküpsiste vastuvõtu, võib osa Laenukompass veebilehe funktsioone lakata töötamast või sisulehti võidakse kuvada ebakorrektselt.

4. KUI KAUA LAENUKOMPASS KÜLASTAJA ISIKUANDMEID SÄILITAB?

Laenukompass säilitab Külastaja isikuandmeid senikaua, kuni Külastaja ei nõua oma isikuandmete eemaldamist.

5. KUIDAS LAENUKOMPASS KÜLASTAJA ISIKUANDMEID SÄILITAB?

Laenukompass säilitab Külastaja isikuandmeid turvalises Elkdata OÜ (veebimajutus.ee) serveris, millele on ligipääs ainult laenukompass.ee domeeni omanikul.

6. KÜLASTAJA ÕIGUSED

Külastajal on õigus:

  • saada töödeldavate isikuandmete kohta teavet;
  • saada ligipääs oma isikuandmetele;
  • nõuda valede, ebatäpsete või puudulike isikuandmete parandamist, samuti asendada ja/või täiendada isikuandmeid. Külastaja vastutab lisatud või muudetud andmete õigsuse eest;
  • eemaldada oma isikuandmed, kui neid pole enam vaja või kui isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, va. olukord, kui Laenukompassil on seaduslik õigus Külastaja andmeid säilitada;
  • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist või keelamist turunduse eesmärgil;
  • esitada kaebus Andmekaitse Inspektsiooni.

KÜSIMUSTELE VASTAMINE

Kui Külastajal on küsimusi oma õiguste kohta või on ta arvamusel, et Laenukompass on tema isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, võtke ühendust e-posti aadressil info@laenukompass.ee. Kirjas kirjeldage oma päringu sisu. Laenukompass kohustub päringutele vastama 30 päeva jooksul.

Laenukompass.ee kasutab küpsiseid. Loe lähemalt